Pukksugere på skinner - RAILVAC vakuumsugere

RAILVAC vakuumsugere: Et komplett materialbehandlingssystem som flytter, laster og transporterer ballast med vakuumsugeteknologi. Et unikt system som er like effektivt for suging av sand, grus og pukk som industrilekkasje. Oppsuging og flytting av uønsket materiale, enten det er tørt, gjørmete eller til og med flytende. 

Med dens innebygde filter for fullstendig støvfritt arbeide, sørger den for topp arbeidsforhold. Det er et moderne system for praktisk talt enhver stor sugeoperasjon, og bare mulig med vakuumsugeteknologi, under forutsetning av at dette er den mest kostnadsbesparende og skånsomme måten å håndtere dette på. 

Dårlig drenering, nedknusing av steinmaterialer og forurensninger, resulterer i vanskeligheter og arbeidskrevende vedlikeholdsrutiner. Skinner og jernbanesviller har blitt flyttet for å erstatte den gamle ballasten, noe som er en meget dyr og tidkrevende prosess. 

Med RAILVAC vakuumsugere, som kan håndtere både tørre og våte materialer, blir ingen skinner eller sviller flyttet. Bare 2 mann kan med denne metoden nå håndtere ballastflyttingen. Med en relativt kort avstand til arbeidstedet og under optimale forhold, kan den suge og laste så mye som 24 m3 (40-60 mm pukk) på under en time. Når det så måtte passe, er den klar for tømming utenfor arbeidsstedet. 

Det er på jernbanestasjoner, skiftespor, kabelgrøfter, drenering, blottlegging av kabelkanaler og kabelgrøfter, samt tunnelarbeider at den høye hastigheten på systemet sørger for viktige økonomiske og tidsmessige innsparinger. Dette vakuumsystemet er unikt ved blottlegging av kabler, p.g.a. den meget skånsomme måten ballasten fjernes på. 

RAILVAC vakuumsugere opererer meget effektivt på jernbanelinjer hvor det er togtrafikk og vognskifter etc. p.g.a. stor fleksibilitet. Men fremfor alt gjør vakuumsugeteknologien fjerning og flytting av skinner og sviller unødvendig. Alt i alt resulterer dette i skjeldne brudd og stans i jernbanetrafikken - og i tillegg - vesentlige kostnadsbesparelser. 

Kontaktperson

Erik Hedvald Nilsen

Divisjonsdirektør

Telefon: +47 92 61 36 37

E-post: erik.hedvald.nilsen@njd.no

Brosjyre maskintjenester

Les mer om våre maskintjenester samt vår maskinpark

Brosjyre Maskintjenester
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler