Ingeniørtjenester

Prosjekterings- og kontrolltjenester innen jernbanetekniske fag

Prosjektering av signal, KL, lavspenning og spor

Ingeniørdivisjonen leverer tjenester innen alle jernbanetekniske fag. 
Innen signalfaget har NJD alle nødvendige godkjenninger og er en komplett og faglig sterk leverandør til alle signalanlegg på norsk jernbane. Vi gjennomfører blant annet prosjektering i eksisterende anlegg, prosjektering av nye sikringsanlegg og tegning- og konfereringsoppdrag. Vi har meget sterk erfaring med NSI-63. NJD har også erfaring fra oppmåling/innmåling av spor, lavspenning og kontaktledning.

Solid fagkompetanse og erfaring

NJD har mange medarbeidere med signalfaglig bakgrunn og lang erfaring innen blant annet sikringsanlegg, veibomanlegg og ATC. Vi gjennomfører både små og store oppdrag, men har også mulighet til å ta nye og krevende oppdrag som krever solid erfaring og sterk fagkompetanse. Et eksempel er morgendagens signalanlegg, ERTMS. NJD har prosjektert og bygget den første prøvestrekningen for ERTMS i Norge. Dette krever stor kunnskap om regelverk, sterk signalfaglig kompetanse og solid erfaring fra eksisterende norske signalanlegg. Ingeniørtjenester har god erfaring med bruk av arbeidsprosesser signal, i tillegg til erfaring fra byggeledelse spor og prosjektledelse.

Godkjente sluttkontrollører

I tillegg til prosjekteringstjenester så har NJD godkjente sluttkontrollører som utfører funksjonskontroll av omkoblinger i eksisterende og nye anlegg. Det betyr at vi kan både prosjektere og gjennomføre de nødvendige kontrollrutinene for å få godkjent tegninger og ombygginger.

Eget utstyr

Norsk Jernbanedrift har verktøy fra OCE for plotting, skanning og bretting av tegninger opp til A0 størrelse.

Ved prosjektering brukes:

  • Novapoint 18
  • AutoCad
  • G-prog beskrivelse
  • Focus Anbud
  • FebDok
  • Sicat Candrop (lånes av Bane NOR)
  • E3

Kontaktperson

Stein Haugane

Divisjonsdirektør

Telefon: +47 91 69 75 16

E-post: sh@njd.no

Les mer om våre kompetanseområder

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler