Entreprisetjenester

Bygging og vedlikehold av jernbaneteknisk infrastruktur

Bygger og vedlikeholder jernbanen

NJD har kompetanse og erfaring fra alle jernbanetekniske fag og både fornyer, vedlikeholder og bygger eksisterende og nye baner. Vi dekker alle jernbanetekniske fag og har fokus på spor, kontaktledning, signal, lavspent og grunnarbeider. Vi har også godkjent og kvalifisert sikkerhetspersonell som hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet. Vi har en elektroinstallatør og installasjonstillatelse for høyspentanlegg begrenset til jernbane, utarbeider el-planer og bestiller sportilgang. NJD er sertifisert sveisebedrift.

Sporveien

NJD har kompetanse og erfaring til å gjennomføre elektro- og sportekniske arbeider på trikk og t-bane.

Sterk fagkompetanse

NJD er bygget opp med fokus på sterk fagkompetanse. Vår sterke kompetanse gjør at vi kan ta både små og store, kjente og nye samt krevende, innovative prosjekter. Vi har blant annet bygget morgendagens signalanlegg, ERTMS på Østre Linje, installert strømskinner i Oslo tunellen og vi var tidlig ute med å gjennomføre prosjekter med akseltellere.

Fokus på solid prosjektgjennomføring

NJD har fokus på kvalitet og solid prosjektgjennomføring. NJD jobber derfor kontinuerlig med å utvikle og styrke kompetansen i prosjektene og har etablert en beste praksis for gjennomføring av disse. Kombinert med sterk fagkompetanse og høy fagtetthet gjør dette NJD til en solid totalentreprenør innen jernbanetekniske prosjekter.

Kontaktperson

Kjell Myhr

Divisjonsdirektør

Telefon: +47 90 99 70 39

E-post: km@njd.no

Les mer om våre kompetanseområder

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler