Prosjektering av sikringsanlegg på stasjoner

Prosjektering av sikringsanlegg

Ski stasjon fase 20.25

Norsk Jernbanedrift AS har utført prosjektering, bygging og sluttkontroll F for ombyggingen av Ski stasjon fase 20.25 som er en midlertidig fase i Follobaneprosjektet. I denne fasen ble det etablert flere spuntvegger, og spor ble fjernet for å gjøre plass til bygging av nye spor. Det ble prosjektert tiltak i det eksisterende NSI – 63 signalanlegget for å kunne opprettholde normal togtrafikk frem til nytt Thales-anlegg er klart. NJD har stått for prosjektering, prosjektintern kontroll, prosjektintern godkjenning og utført sluttkontroll F i dette prosjektet.

Det ble i ettertid av byggingen utført en rettelsessak på om lag 300 tegninger som ble tegnet og konferert av ingeniøravdelingen før de ble godkjent av Bane NOR.

 

ATC kryssingsbarriere

Norsk Jernbanedrift AS jobber med en signal totalentreprise for installasjon av ATC kryssingsbarriere på totalt 17 stasjoner i prioriteringskategori 2 og 3. Prosjektet startet opp i 2017 med fem stasjoner, i 2018 ble opsjon 1 ferdigstilt med seks stasjoner og opsjon 2 med seks stasjoner skal ferdigstilles i løpet av 2019. NJD har utført prosjektering, prosjektintern kontroll, prosjektintern godkjenning, bygging, F-kontroll og utførelse av rettelsessaker etter bygging. Bane NORs arbeidsprosesser for signal er benyttet for alle planfaser (detaljplan, byggeplan og produksjonsfase).

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler