NJD skaper signalhistorie med ERTMS

Med solid fagkompetanse har NJD vært med på å prosjektere og bygge morgendagens nye signalanlegg ERTMS. Vi er stolte av å ha vært med på å skape signalhistorie

Prosjektert og bygget landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS

På Østfoldbanens østre linje, strekningen Ski - Sarpsborg har Norsk Jernbanedrift på oppdrag fra Bombardier prosjektert og bygget landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS. ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk system for å styre togtrafikken. Dagens relébaserte signalanlegg bruker utvendige lyssignaler for å dirigere togtrafikken. ERTMS er databasert og sender informasjon via GSM-R, et lukket mobilnett for jernbanen. Togføreren mottar kjøretillatelser og annen informasjon via en monitor plassert i toget. Utbyggingen startet første halvdel av 2013, og testkjøring med det nye signalsystemet var i gang allerede i november 2013 på strekningen Rakkestad-Sarpsborg. I august 2015 ble ERTMS satt i ordinær drift.   

Krevende og hektisk byggeperiode med gode resultater

Sommeren 2014 var banestrekningen stengt i 11 uker i forbindelse med Jernbaneverkets oppgradering av stasjonene Mysen, Askim, Spydeberg Tomter og Krokstad. Norsk Jernbanedrift gjorde betydelige arbeider på hele strekningen mellom Ski - Sarpsborg. Det ble blant annet bygget 15 bomanlegg for planoverganger, montert baliser, tekniske markeringsstolper, akseltellere, utskiftning av sviller, montasje av oppkjørsbjelker, nedsetting av fundamenter, etablering av tekniske kiosker, kabelkanaler, føringsveger, etc.  Alle faggruppene til Norsk Jernbanedrift var involvert igjennom bruddet og viste godt, både internt og for byggherre, hvordan Norsk Jernbanedrift fungerer sammen på tvers av faggrupper i et velfungerende team.

Høsten 2015 ble ERTMS satt i ordinær drift på strekningen Ski-Sarpsborg

Høsten 2014 var det hovedfokus på ERTMS installasjoner på stasjoner, teknisk utstyr i planovergangskiosker og forberedende arbeider for komplettering av teststrekningen Rakkestad - Sarpsborg. I midten av desember 2014 ble teststrekningen tatt ut av drift og Norsk Jernbanedrift ferdigstilte gjenstående arbeider på strekningen før prøvedrift i februar 2015.

 Vinteren og våren 2015 har NJD primært jobbet med stasjonsområdene og installert ERTMS på alle stasjonene, planovergangskioskene og utført flest mulig forberedende arbeider før et 6 ukers sommerbrudd på strekningen i 2015. I sommerbruddet ble det byttet ut et 20 talls drivmaskiner, fjernet ca 300 isolerte skjøter, all gammel signalutrustning ble revet, alle planovergangsanleggene ble ferdigstilt og alle ERTMS installasjoner ble montert og testet. Et krevende brudd med svært mye som skulle utføres.

Høsten 2015 ble ERTMS satt i ordinær drift på Norges første strekning med ERTMS.

NJD er stolte av å ha vært med på å skape signalhistorie

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler