Kundeinformasjon Oslo S og Nationaltheateret

Lavspentarbeider i publikumsområder

Kundeinformasjon Oslo S og Nationaltheatret stasjon

 

Norsk Jernbanedrift utførte i 2016 arbeider med kundeinformasjonsanlegg på Oslo S og Nationaltheatret stasjon. Prosjektet var en del av Bane NORs arbeid med å bygge ut et nytt sentralt kundeinformasjonssystem, også kalt KARI prosjektet.

Prosjektet var en totalentreprise som omfattet alt fra prosjektering til utførelse.

 

Arbeidet omfattet installasjon av ca 150 monitorer og ca 90 anvisere inkludert sporskilter og rundt 20 høytalere på de to aktuelle stasjonene. Oppdraget omfattet også alle følgearbeider som eksempelvis:

  • Kabling, terminering og tilkobling av lavspent og fiber
  • Utvidelse av fordelinger (el og tele/fiber)
  • Etablering av fundamenter (boltegrupper i eksisterende betongdekke) og føringsveier til nye objekter på plattform
  • Flytting av ur og kameraer til nye posisjoner
  • Demontering og fjerning av eksisterende objekter

 

Oslo S og Nationaltheatret stasjon er sterkt trafikkerte stasjoner med hyppige togavganger og stort antall reisende, dette bidro til at mye av arbeidene som foregikk i områder der publikum ferdes – på plattformer og i stasjonshall - måtte gjøres kveld/natt.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler