Farriseidet og Porsgrunn: NJD med jernbaneteknisk entreprise

Norsk Jernbanedrift har signert en 40 millioners kontrakt med Jernbaneverket på forberedende jernbaneteknisk entreprise mellom Farriseidet og Porsgrunn.

- Nå er vi på det vinnende sporet, sier divisjonsdirektør Jeppe Raaholt.

Norsk Jernbanedrift vant kontrakten i hard konkurranse, og i siste runde med en utenlandsk aktør. Kontrakten ble evaluert med pris, oppdragsgjennomføring og oppdragsorganisering som evalueringskriterier.

-Vi oppnådde høyest score innenfor alle kriteriene, og for oss er det spsielt gledelig å få bekreftet at vi er konkurransedyktige innenfor de kvalitative parameterne, forteller Jeppe Raaholt, som signerer avtalen (bildet over) sammen med Stine Ilebrekke Undrum, prosjektdirektør fra Jernbaneverket. (Foto: Anne Mette Storvik, Jernbaneverket)

Bedriften sikret seg dermed første anbudskonkurranse for levering til Jernbaneverkets jernbanetekniske entrepriser på Vestfoldbanen.

Flere tilslag

De siste ukene har Norsk Jernbanedrift plukket to kontrakter på over 15 millioner, så dette er den andre på kort tid. Den første er oppgradering av signalanlegget i Drammen.

På Vestfoldbanen skal Norsk Jernbanedrift gjøre forberedende arbeider for utbyggingen på strekningen Farriseidet-Porsgrunn, en strekning som hovedsaklig består av tuneller.

Gir arbeid over flere år

Kontrakten inneholder de jernbanetekniske fagene kontaktledning, spor og signal, og gir arbeid over de to neste årene.

-Vi er kanskje det selskapet i bransjen med høyest tetthet av jernbaneteknisk kompetanse og derfor passer slike sammensatte kontrakter oss meget godt. Kontrakten gir oss en god stamme av arbeid de kommende årene, og det i nærmiljøet vårt, forteller en fornøyd Raaholt.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Adm.dir. Hans Gunnar Dokken, tlf, 957 62 776, hans.gunnar.dokken@njd.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler