Referanseprosjekter

Fornying av to spor i Brynsbakken i Oslo med skifte av skinner, sviller, pukk og underbygning.

Med solid fagkompetanse har NJD vært med på å prosjektere og bygge morgendagens nye signalanlegg, ERTMS. Vi er stolte over å være med på å skape signalhistorie.

Norsk Jernbanedrift har tegnet kontrakt med Jernbaneverket om arbeid på strekningen Holm-Nykirke.

NJD har vunnet en anbudskonkurranse på sporarbeider på Skøyen.

Det skal skiftes skinner fra Lunde til Nakksjø ca 4,3 km med spor.

Jernbaneverket har inngått en landsdekkende kontrakt for etterfylling og fordeling av pukk med entreprenøren NJD Maskin AS. Kontrakten gjelder alle baner unntatt Ofotbanen.

Norsk Jernbanedrift har signert en 40 millioners kontrakt med Jernbaneverket på forberedende jernbaneteknisk entreprise mellom Farriseidet og Porsgrunn.

Norsk Jernbanedrift er tildelt totalentreprisekontrakten for signalarbeider på Drammen hensetting.

Jernbaneverket har gjort om strekningen Hønefoss – Bergermoen til skifteområde. NJD har prosjektert endringen.

NJD har i oppdrag å legge 750 meter nytt spor på Vestfoldbanen.

I en samarbeidskontrakt med Spilde Entreprenør er NJD i gang med å sikre Bergensbanen mot vannskader.

Kontrakten går i første omgang over to år, med opsjon på inntil tre år til. 

Mens NCC bygger ny trafikkmaskin ved Lademoen i Trondheim, går toget på Nordlandsbanen på interimspor. NJD har oppgaven med å legge nye spor i fase 2. 

Jernbaneverket bygger om Barkåker stasjon og legger en ny trasé mellom Skoppum og Tønsberg. NJD har signalentreprisen på den nye traseen.

Arbeidet har vært en signalteknisk tilpasning til at Flytogene skulle begynne å gå fra Drammen stasjon.

NJD samarbeider med EB Elektro om montering av 12.000 meter KL-skinne i Oslotunnelen.

Oppdraget er et sville- og skinnebytteprosjekt der ca. 35.000 spormeter skinner, ca. 21.000 sviller og ca. 110 isolerte skjøter skal byttes.

I tillegg skal mellomlegg, klemmer og isolatorer på 7500 sviller også skiftes ut.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler