Kvalitet

Kvalitet preger hele NJDs virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på

Sertifisering

Kvalitetssystemer ved Norsk Jernbanedrift AS, NJD Maskin AS og NJD Railvac AS er av Dovre Sertifisering AS funnet å være i overensstemmelser med følgende standarder for kvalitetssystemer:

 • NS-EN ISO 9001:2015
 • NS-EN ISO 3834-2. 2005 (sveising)

Politikk for kvalitet og miljø

Kvalitet skal prege hele vår virksomhet, både når det gjelder produkter, tjenester, mennesker og vår måte å arbeide på.

NJD styrer hvordan våre aktiviteter, produkter og tjenester påvirker miljøet.

Dette oppnår vi gjennom:

Ledelse

 • Ledelsen tar ansvar for virkningen av ledelsessystemene for kvalitet og miljø og at systemene oppnår tiltenkte resultater
 • Ledelsen sikrer at kravene i ledelsessystemene innarbeides i forretningsprosessene – at vi gjør som vi sier
 • Ledelsen fremmer kontinuerlig forbedring

Kompetanse

 • Vi bruker vår kompetanse og erfaring til å gjøre jobben som avtalt
 • Vi utvikler oss og vår kompetanse til å møte fremtidens krav
 • Vi utvikler oss og vår kompetanse om hvordan vår virksomhet innvirker på miljøet

Respekt

 • Vi har respekt for kunder og partnere ved at vi utvikler en samarbeidsform som fører til kontinuerlig forbedring av kvalitet for alle parter
 • Vi viser respekt for miljøet

Ansvar

 • Vi tar ansvar for å oppfylle kundekrav samt lover og forskrifter og andre krav
 • Vi tar ansvar for miljøet og vurderer miljøvennlige løsninger der valg finnes
 • Vi forebygger og reduserer negative miljøpåvirkninger og forurensning gjennom systematisk arbeid i forhold til fastsatte målsettinger

Fremoverlent

 • Vi setter oss mål og jobber for å nå dem
 • Vi finner nye og bedre løsninger
 • Vi arbeider kontinuerlig for økt kundetilfredshet og slik at vi fremstår som et trygt og pålitelig valg
 • Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre vårt styringssystem

Tilhørighet

 • Vi bryr oss og skal oppleves som et godt og riktig valg, både for ansatte, kunder og leverandører
 • Vi er til å stole på og er en profesjonell samarbeidspartner
 • Vi bryr oss om miljøet

Kontaktperson

Astri Thuesen

Kvalitets- og HMS-sjef

Telefon: +47 94 82 43 42

E-post: astri.thuesen@njd.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler