HMS

NJD har tydelige prinsipper og retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet som gjelder for hele konsernet

Vår strategi

Vi skal sikre forsvarlige operasjoner som verner om mennesker, miljø, samfunn og eiendeler. Vi mener at ulykker kan forebygges.

Vi skal:

 • Forbedre HMS-resultatene innen all virksomhet.
 • Synliggjøre viktigheten av HMS ved å vise dette i praksis gjennom ledelse og atferd.
 • Ha åpenhet i alle HMS-saker og aktiv kommunikasjon med interessenter.

Slik arbeider vi: 

 • Vi tar ansvar for egen og andres sikkerhet.
 • Vi arbeider systematisk for å forstå og styre risiko.
 • Vi gir ansatte de nødvendige ressurser, utstyr og opplæring for å levere i samsvar med tildelt ansvar.
 • Vi samarbeider med våre kunder, underentreprenører og leverandører ut fra gjensidig respekt.
 • Vi stopper uforsvarlige handlinger og operasjoner.
 • Vi arbeider for et trygt og attraktivt arbeidsmiljø kjennetegnet av respekt, tillit og samarbeid.
 • Vi følger opp ansattes helse og jobbrelatert risiko.
 • Vi kjører HMS-forbedringsprosesser basert på undersøkelser og risikovurderinger der vi involverer våre medarbeidere.
 • Dersom ulykker inntreffer, skal beredskapsorganisasjonen vår gjøre sitt ytterste for å redusere personskader og tap. Å redde liv er vår høyeste prioritet

Kontaktperson

Astri Thuesen

Kvalitets- og HMS-sjef

Telefon: +47 94 82 43 42

E-post: astri.thuesen@njd.no

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler