NJD signerer kontrakt for Heggedal stasjon

NJD signerte nylig en kontrakt på 30 mnok for arbeider på Heggedal stasjon 

Heggedal stasjon bidrar til solid ordrereserve for 2017

NJD signerte nylig kontrakt for Heggedal stasjon. Dette prosjektet sammen med tidligere signerte kontrakter sikrer en meget god ordrereserve inn i 2017.

Heggedal stasjon - tverrfaglig kontrakt

Heggedal stasjon skal bygges om slik at stasjonen får samtidig innkjør. Dette betyr nye sporveksler i begge ender, spor- og plattformforlengelse samt endringer på signalanlegget.

Som en følge av forlengelsen av krysningssporet skiftes sporvekslene og drivmaskiner, dette følges også av endringer i signalanlegget. Det blir endringer som følge av fjerning PLO, etablering av fjernstyring og endringer i stillerapparat. 

KL-arbeid er også en del av prosjektet og NJD skal skal etablere nye master og fundamenter. Lavspent følger på med ny plattformbelysning og etablering av SPV varme. 

Kontrakten har en verdi på 30 mnok og prosjektet avsluttes i oktober 2017. 

Bak fra venstre: Kontraktsrådgiver, Jernbaneverket Tom Andre Dambakken, Prosjektsjef Jernbaneverket Jan Stenmark, prosjektleder Jernbaneverket Ingebjørg Bjørgum, prosjektleder Norsk Jernbanedrift, Erik Hedvald Nilsen, prosjektleder Jernbaneverket Eirik Korsnes. Foran fra venstre: Adm dir Norsk Jernbanedrift Hans Gunnar Dokken, Områdedirektør, Jernbaneverket Beate Istorp 

Foto: Britt-Johanne Wang/Jernbaneverket.

 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler