Spor

Lang erfaring, sterk kompetanse og moderne maskinpark

Solid erfaring fra bygging og vedlikehold av spor

NJD har bred og solid erfaring fra prosjekter knyttet til bygging og vedlikehold av spor, både eksisterende samt nye spor.

Vi gjennomfører både små og store oppdrag og leverer alle tjenester, deriblant

  • Bygging og vedlikehold av spor
  • Bytting av sporveksel
  • Rensing/bytting av masse
  • Bytte av mastefundamenter
  • Oppmåling/innmåling

Ansatte med lang og solid erfaring

Våre ansatte har lang erfaring fra sportekniske prosjekter. I tillegg har vi sporansvarlige ledere som har et faglig ansvar for kvalitet, leveranser og riktig fagmessig utvikling for det sportekniske fagfeltet innen NJD.

Egen maskinpark og førere med banekompetanse

NJD har også en egen maskinpark med moderne maskiner for blant annet

  • Sporbygging og sporvedlikehold
  • Vakumsugere for behandling av masser
  • Ballastvogner for optimal fordeling av ballast

Svært mange av våre førere har også banekompetanse, i tillegg til å være godkjent som sikkerhetspersonell. Dette sikrer god faglig kompetanse i alle ledd i gjennomføringen av prosjekter.

Mindre prosjekteringsoppdrag

NJD har også sporfaglig prosjekteringskompetanse. I større oppdrag samarbeider vi med dyktige partnere med sterk sporfaglig prosjekteringskompetanse

Referanseprosjekter spor

Hvert år utfører NJD mange sporprosjekter

Heggedal stasjon, fase 2, samtidig innkjør

Fornyelse av 2 spor i Brynsbakken i Oslo med skifte av skinner, sviller, pukk og underbygning

Forberedende arbeider på Bergen stasjon

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler