NJD skaper signalhistorie med ERTMS

NJD er først ute med å bygge og prosjektere morgendagens nye signalanlegg, ERTMS

Bygger landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS

På Østfoldbanens østre linje, strekningen Ski - Sarpsborg, har Norsk Jernbanedrift på oppdrag fra Bombardier prosjektert og bygget landets første strekning med framtidas signalsystem, ERTMS. ERTMS står for European Rail Traffic Management System, og er et felleseuropeisk system for å styre togtrafikken. Dagens relébaserte signalanlegg bruker utvendige lyssignaler for å dirigere togtrafikken. ERTMS er databasert og sender informasjon via GSM-R, et lukket mobilnett for jernbanen. Togføreren mottar kjøretillatelser og annen informasjon via en monitor plassert i toget. Utbyggingen startet første halvdel av 2013, og testkjøring med det nye signalsystemet var i gang allerede i november 2013 på strekningen Rakkestad-Sarpsborg. Prøvestrekningen ble satt i drift i august 2015.

Krevende og hektisk byggeperiode med gode resultater

Sommeren 2014 var banestrekningen stengt i 11 uker i forbindelse med Jernbaneverkets oppgradering av stasjonene Mysen, Askim, Spydeberg Tomter og Krokstad. Norsk Jernbanedrift gjorde betydelige arbeider på hele strekningen mellom Ski - Sarpsborg. Det ble blant annet bygget 15 bomanlegg for planoverganger, montert baliser, tekniske markeringsstolper, akseltellere, utskiftning av sviller, montasje av oppkjørsbjelker, nedsetting av fundamenter, etablering av tekniske kiosker, kabelkanaler, føringsveger, etc.  Alle faggruppene til Norsk Jernbanedrift var involvert igjennom bruddet og viste godt, både internt og for byggherre, hvordan Norsk Jernbanedrift fungerer sammen på tvers av faggrupper i et velfungerende team.

Høsten 2015 settes ERTMS i ordinær drift på strekningen Ski-Sarpsborg

Høsten 2014 har det vært hovedfokus på ERTMS installasjoner på stasjoner, teknisk utstyr i planovergangskiosker og forberedende arbeider for komplettering av teststrekningen Rakkestad - Sarpsborg. I midten av desember tas teststrekningen ut av drift og Norsk Jernbanedrift ferdigstiller gjenstående arbeider på strekningen. Bombardier starter opp sin testperiode og strekningen tas i bruk for ordinær togtrafikk i februar 2015.

 Vinteren og våren 2015 vil NJD primært jobbe med stasjonsområdene og installere ERTMS på alle stasjonene, planovergangskioskene og utføre flest mulig forberedende arbeider før et 6 ukers sommerbrudd på strekningen i 2015. I sommerbruddet skal det byttes ut et 20 talls drivmaskiner, fjernes ca 300 isolerte skjøter, all gammel signalutrustning skal rives, alle planovergangsanleggene skal kompletteres og alle ERTMS installasjoner må være montert og testet. Et krevende brudd med svært mye som skal utføres og gjennom vinteren vil NJD bruke mye tid på å planlegge arbeidet  for å sikre at anlegget er ferdigstilt til avtalt tid.

 Høsten 2015 ble ERTMS satt i ordinær drift på jernbanen mellom Ski og Sarpsborg.

NJD er først ute med å bygge og prosjektere morgendagens nye signalanlegg, ERTMS

Norsk Jernbanedrift er tildelt totalentreprisekontrakten for signalarbeider på Drammen hensetting.

Norsk Jernbanedrift har tegnet kontrakt med Jernbaneverket om arbeid på strekningen Holm-Nykirke.

Jernbaneverket bygger om Barkåker stasjon og legger en ny trasé mellom Skoppum og Tønsberg. NJD har signalentreprisen på den nye traseen.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler