Signal

Solid signalfaglig kompetanse, både innenfor prosjektering og entreprise

Godkjent for både prosjekterings- og entreprisetjenester

NJD har sterk fagkompetanse og alle godkjenninger for prosjektering, bygging og kontroll av signalanlegg.Vi har blant annet gjort prosjekterings- og entrepriseoppgaver knyttet til

  • Omkoblinger i eksisterende sikringsanlegg
  • Vedlikehold i signalanlegg
  • Bygging av nye sikringsanlegg
  • Bygging av nye planoverganger både relebasert og Bues2000
  • Innleggelse av drivmaskiner, deriblant Alstom drivmaskiner

Solid kompetanse

NJD har en stor gruppe signalmontører og signalingeniører med sterk fagkompetanse. I tillegg har vi signalansvarlige ledere som har et faglig ansvar for kvalitet, leveranser og riktig fagmessig utvikling av signalfeltet innen NJD.

NJDs sterke fagkompetanse gjør at vi evner å ta både nye og kjente samt komplekse prosjekter. Vi har fokus på kontinuerlig utvikling av fagfeltet signal og var derfor blant annet tidligst ute med montering av Alstom drivmaskiner, Bues2000 samt prosjektering og bygging av ERTMS

Unik ERTMS erfaring

NJD prosjekterer og bygger Norges første prøvestrekning for det nye europeiske signalsystemet, ERTMS (European Rail Traffic Management System).

Dette prosjektet krever sterk signalfaglig ekspertise på eksisterende anlegg, samtidig som nye løsninger og utfordringer skal identifisereres sammen med systemleverandør for innvendig anlegg. God kjennskap til eksisterende anlegg, teknisk regelverk og dyktige prosjekteringsressurser, montørere og prosjektlederkompetanse er viktig for å lykkes i dette prosjektet.

Signalfaglig totalentreprenør

NJD utfører også en signalfaglig totalentreprise i prosjektet Drammen Hensetting. Prosjektet omfatter endringer i signalanlegget NSI-63 ved Drammen Hensetting, og NJD leverer både prosjekterings- og entreprisetjenester.

Noen av oppgavene har vært oppgradering fra D-ATC til F-ATC, etablering av nye sporsperrer, fjerning av ubrukte kretser og utvendige objekter, oppgradering av enkelte sporfelt iht Teknisk Regelverk og etablering av skjermbasert stillerapparat for Drammen stasjon. Prosjektet er krevende og NJDs sterke fagkompetanse og gjennomføringsevne innen alle divisjoner er avgjørende for å lykkes.

Vi har også signalfaglige vedlikeholdsavtaler med Bane NOR på flere banestrekninger.

Med solid fagkompetanse har NJD vært med på å prosjektere og bygge morgendagens nye signalanlegg ERTMS. Vi er stolte av å ha vært med på å skape signalhistorie

Heggedal stasjon, fase 2, samtidig innkjør

Signalarbeider på Intercityprosjekt

Forberedende arbeider på Bergen stasjon

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler