Holm-Nykirke Jernbaneteknikk

Norsk Jernbanedrift har tegnet kontrakt med Jernbaneverket om arbeid på strekningen Holm-Nykirke.

Kontrakten har en verdi på over 60 millioner kroner.

Dette er den siste kontrakten vedrørende jernbanetekniske arbeider på Holm-Nykirke prosjektet, og entreprisen omfatter arbeider som ikke passer naturlig inn i de tidligere tildelte kontraktene. Dette er arbeid med spor, kontaktledning, lavspenning, tele, signal og grunnarbeider i dagsonen både på eksisterende jernbane og nytt anlegg ved Holm og Fegstad. I tillegg skal alle de 23.000 betongelementene inne i tunellen jordes.

Lavest pris og best score.

Jeg er fornøyd med at vi både hadde lavest pris og scoret best på de oppdragsspesifikke tildelingskriteriene, organisasjon, gjennomføring, kvalitet, SHA og miljø, sier divisjonsdirektør Jeppe Raaholt.

Dette er en kontrakt som passer oss og vår portefølje meget godt. Kontraktarbeidene er tverrfaglige, ressursinnsatsen varierer i stor grad, og vi får derfor utnyttet vår samlede jernbanetekniske kapasitet og kompetanse på en god måte. Mange har nedlagt mye tid i et meget godt gjennomarbeidet tilbud, og det er gledelig å se at vi er konkurransedyktige på alle parametere, sier Jeppe Raaholt.

Byggestart i september.

NJD vil ha et svært kompetent team i prosjektet, som vil ledes av Asle Larsgaard. Planleggingen er i gang, og allerede i starten av september begynner arbeidet med å legge inn anleggsveksler og byggingen av anleggsspor på strekningen Holm og Fegstad. Det skal byttes spor i avvik på eksisterende Nykirke krysningsspor. Videre skal det gjøres flere justeringer på kontaktledningsanlegget og underbygningen for å få en god overgang mellom nytt spor og eksisterende jernbane. Det skal utføres tele- og signalarbeid som strekker seg langt utenfor anleggsgrensene for å tilpasse det nye signalanlegget til signalanlegget på eksisterende jernbane. Arbeidene innebærer store mengder av og på-legging av kabelkanallokk. Mot slutten skal gamle Holmestrand stasjon kobles vekk fra den eksisterende jernbanen slik at denne etter hvert kan rives.

Arbeidet dere skal utføre griper inn i mye, og dere får mange å forholde dere til, sa Stine Ilebrekke Undrum, Prosjektdirektør i Jernbaneverket i forbindelse med kontraktsigneringen. Hun understreket viktigheten av at firmaets representanter måtte være tilstedeværende og riktig bemannet til enhver tid.

God erfaring fra tidligere prosjekter.

Vi har jo samarbeidet før, dere har gjort en god jobb, og jeg tror dette blir bra, oppsummerte Hanne Stormo, Prosjektleder for jernbaneteknikk på Holm-Nykirke.
(Foto: Stine Ilebrekke Undrum, Prosjektdirektør hos Jernbaneverket og Jeppe Raaholt, Divisjonsdirektør hos Norsk Jernbanedrift AS, undertegnet kontrakter om arbeider på Holm-Nykirke-prosjektet. Foto av: Anne Mette Storvik)

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler