Heggedal stasjon

Heggedal stasjon, fase 2, samtidig innkjør

Heggedal stasjon

 

I løpet av 6 sommeruker i 2017 ble Heggedal stasjon bygget om for å kunne håndtere samtidig innkjør. Arbeidet ble ferdig før fristen. 

I korte trekk innebar ombyggingen av stasjonen innlegging av nye sporveksler i begge ender, sporforlengelse i B-enden, plattformforlengelse på begge spor samt endringer på signalanlegget.

 

Følgende arbeider ble utført:

  • Forlengelse av krysningsspor (overbygning og underbygning)
  • Endringer på begge plattformer med forlengelse i B-enden, reduksjon i A-enden, samt endret utlegg på venteskur, infotavler osv.
  • Utskiftning av 2 sporveksler (til dimensjon 1:12) og tilhørende drivmaskiner
  • Nødvendige endringer i signalanlegget (NSB-94): Endringer som følge av nye sporveksler og drivmaskiner, ny funksjon samtidig innkjør, etablering av sikkerhetssoner, endringer som følge av sanering av planovergang i Heggedalsveien, fjernstyring og stillerapparat (oppdatering av stasjonsbilde).
  • Forlengelse av KL-anlegg med master og fundamenter.
  • Lavspenning: Leveranse av 2 stk. nye gruppeskap/trafoskap med komplett sporvekselvarme. Plattformbelysning, jording, nye tavler/underfordelinger, kabling og føringsveier.
  • Tele: Omlegging høyttaleranlegg som følge av endringer på plattformer.

  

Som en del av prosjektet ble det utført omfattende grunnarbeider inkl. spunting og masseutskifting. Disse arbeidene ble utført i underentreprise av Kjeldaas AS.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler