Grunnarbeider

Solid erfaring innen grunnarbeider 

Store og små oppdrag innen grunnarbeider

NJD har bred og solid erfaring fra prosjekter knyttet til grunnarbeider i og ved jernbane, både for kommuner og andre offentlige sektorer.

Vi utfører både små og store oppdrag innen blant annet;

 • Bygging/ riving av kulverter
 • Dreneringsarbeider
 • Legging av rør og kanaler
 • Bygging av natursteinmur
 • Div. rivningsarbeider
 • Rensing/bytting av masse
 • Bytte av kummer og fundamenter
 • Oppmåling/innmåling

Lang og bred kompetanse

Vi har ledere som til daglig har et faglig ansvar for HMS, kvalitet, leveranser og riktig fagmessig utvikling for det grunntekniske fagfeltet innen NJD.

Lederne har mange års erfaring og kompetanse innen grunnarbeider og har jobbet på flere tverrfaglige prosjekter, noe som igjen har bidratt til svært bred erfaring.

Vi innehar også ADK kompetanse.

Egen maskinpark og førere med bane- og sikkerhetskompetanse

NJD har også en egen maskinpark med moderne maskiner som blant annet;

 • Gravemaskiner
 • Hjullastere
 • Huddiger
 • Dumpere
 • Vakuumsugere for behandling av masser
 • Ballastvogner for optimal fordeling av ballast

Gjennom våre samarbeidspartnere, har vi også tilgang til små og store kranbiler og lastebiler for transport.

Svært mange av våre førere har også banekompetanse, i tillegg til å være godkjent som sikkerhetspersonell.

Dette sikrer god faglig kompetanse i alle ledd i gjennomføringen av prosjekter.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishInformasjonskapsler